IDZ, IDP, PGD, PZI in PZR s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana

PGD in PZI Muzej na prostem - Kozolci ( www.kozolci.si in www.dezelakozolcev.si ) s postopki pridobitve gradbenega dovoljenja

Idejne zasnove infrastrukture za območje urejanja – VP10/2 – del (Notranje Gorice; dom starejših in oskrbovana stanovanja) (junij, 2009)

PZI projekt gozdnih cest ťBabje kolenoŤ in ťV zalisceŤ, ťVikendi-VahticaŤ (Občina Dobrepolje) (april in oktober 2009)

Idejne zasnove infrastrukture za območje naselja Šentrupert (september, 2009)

PZI in PID projekti za obnovo infrastrukture petih ulic v Občini Vodice

PGD IN PID projekti ťPrometna, energetska in komunalna ureditev območja urejanja ŠS 14/3-3 VodiceŤ (marec, 2006)

PGD projekti infrastrukture za območje urejanja OPPN Polje

PGD in PZI projekti za obnovo infrastrukture v naselju Polje

PGD dokumentacija za gradnjo komunalne, energetske in prometne infrastrukture za območje urejanja Torovo ŠS 14/6 (januar, 2009)

PGD dokumentacija za gradnjo komunalne, energetske in prometne infrastrukture za območje obrtne cone Predstruge

PGD dokumentacija za gradnjo odpadnega kanalizacijskega omrežja ťPolje - UtikŤ (marec, 2009)

PZI dokumentacija za vodovod Pustnice-Torovo (Občina Vodice) (avgust, 2009)

PZI dokumentacija za vodovod Utik-Koseze (Občina Vodice) (julij, 2009)

PZI dokumentacija za gradnjo hrbtenice optičnega omrežja v Občini Vodice

PGD dokumentacija za nadgradnjo vodarne Grmov vrh, Velenje (januar, 2009)