Izdelava projektov za pridobitev gradenih dovoljenj vseh vrst objektov. Hitro in celostno. Za vas opravimo vse potrebne postopke vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, izdelamo projekte za izvedbo (PZI), za razpis (PZR), projekte izvedenega stanja (PID) in speljemo postopke pridobitve uporabnega dovoljenja.