12.2.2015
OPPN
Uspešno smo izdelali in speljali postopek sprejema vsaj 20 postopkov Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Preberi več


 12.2.2015
Izravnava meje
Izravnava meje je postopek, s katerim se lahko spremeni potek urejenega dela meje. Površina manjše parcele se lahko spremeni za največ 5%, vendar ne več kot 500 m2.  Preberi več
 

 12.2.2015
Program komunalnega opremljanja
Za več kot 10 Občin smo izdelali Program opremljanja za območje celotne občine in nekaj 10 programov opremljanja za potrebe opremljanja območij, ki se urejajo z OPPN.  Preberi več


 12.2.2015
Parcelacija in ureditev meje
Parcelacija je postopek delitve parcele na več parcel ali postopek združitve več parcel v novo parcelo. Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje.  
Preberi več