Za vas speljemo vse postopke od parcelacije in postopka nakupa zemljišča, izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, do pridobitve gradbenega dovoljenja za vaš novi dom.


Pri opravljanju storitev upoštevamo vaše želje katerih cilj dosežemo s 15 let izkušenj in matriko znanj geodezije, projektive in urejanja prostora na sploh.


Celostna ponudba geodetskih storitev: od geodetskega načrta, parcelacije, ureditve meje, vpisa objekta, etažne lastnine, hišne številke, do komasacije...