Ureditev meje je postopek, pri katerem se na podlagi grafičnih ali numeričnih podatkov, ki so arhivirani pri pristojni geodetski upravi določi potek  katastrske meje med dvema ali več mejnim parcelami.


Urejamo lahko mejo parcele v celoti ali pa samo del meje.