3D izmera in izris objektov


Na terenu sočasno z izmero opravimo 3D izris objekta kot je. Meritev s sočasnim izrisom nam omogoča profesionalna opremo Leica 3D Disto s pripadajočo programsko opremo.


Storitev vam omogoča:

- arhiviranje stanja objekta v obliki 3D modela;

- izdelavo 2D in 3D projektne dokumentacije obstoječega stanja objekta;

- izdelavo načrtov sanacije objekta;

- izdelavo popisov sanacije objekta;

- izdelavo načrtov rekonstrukcij objektov;

- izdelavo načrtov delnih rušitev objektov;

- model je lahko v pomoč  pri umeščanju tehnologije v objekt;

- ipd..