Pridobimo vam gradbeno dovoljenje ťna ključŤ za vse vrste objektov za novogradnje, legalizacije, dozidave, rekonstrukcije in spremembe namembnosti.  (Se pravi vse zadeve uredimo mi in vam prihranimo ogromno časa in živcev.)

 

V gradbeno dovoljenje ťna ključŤ spada geodetski načrt (če je potreben), idejni projekt (IDZ), pridobivanje projektnih pogojev in soglasij, izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in usklajevanje z Upravno enoto pri postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

 

GRADBENO DOVOLJENJE ťna ključŤ za nezahtevne objekte že od 280 EUR + DDV dalje:

Za objekte npr. garaže, drvarnice, nadstreške, podporne zidove, ograje, kozolce, kmečke lope, kašče, silosi, obore, …

 

GRADBENO DOVOLJENJE ťna ključŤ za manj zahtevne objekte že od 2.800 EUR + DDV dalje:

Za objekte npr. stanovanjske hiše, delavnice, skladišča, večje garaže, hleve, zidanice, vinske kleti, …