3D oblak točk - natančen posnetek stanja


Izmero objektov, sestavljenih iz več razgibanih površin ali kompleksne tehnološke sestave lahko verodostojno posnamemo s 3D skeniranjem. Kot rezultat dobimo 3D oblak točk, pri čemer je vsaka točka geolocirna v prostoru (X, Y, Z) in obarvana tako, kot je točka obarvana v objektu.


Tako dobljen oblak lahko z nadaljnjimi obdelava nadgradimo v:

- arhitekturne načrte objekta;

- načrte opreme;

- načrte tehnologije in inštalacij;

- izdelamo 3D model;

- ipd..Kot primer in referenco prilagamo nekaj slik s projekta izdelave arhitekturnega posnetka Gradu Predjama, kjer smo grad v celoti skenirali v notranjosti in zunanjosti, ter izdelali arhitekturne načrte gradu vključno z jamo, kot naravno sestavino gradu: