3D vizualizacije urbanistične ureditve


S 3D vizualizaicjo urbanistične zasnove, načrtovane ureditve preverimo volumne, umestitev v prostor, manipulacijo prometnih površin, vtis na obiskovalca ipd. že v pisarni.


3D vizualizacija urbanistične ureditve, umestitve objekta v prostor ali celotnega OPPN z ureditvijo in objekti nam olajša:

- predstavitev ureditve investitorju;

- preizkus efektov volumnov in razporeditve;

- preizkus osvetlitve in senc;

- razporeditev in ureditev hortikulture;

- preverba prometnih poti;

- ...