NUSZ

Nadomestilo od uporabe stavbnih zemljišč je eden glavnih virov prihodkov občine, zato je potreben celovit in sistematičen pristop pri vzpostavitvi evidence kot osnove za odmero.

Podatke je potrebno zbrati, urediti, preveriti njihovo verodostojnost in določiti model izboljšanja evidence. V veliko pomoč so nam uradni viri podatkov (EHIŠ, CRP, DKN, kataster stavb, register podjetji in organizacij, ...) in lastni viri podatkov (video evidenca nepremičnin, geodetski posnetek).
PRIPRAVA PODATKOV ZA ODMERO  OBSEGA:

a) Vzpostavitev evidence NUSZ in program nadaljnjega vodenja in odmerjanja nadomestila:

    • izvedemo analizo obstoječe evidence za odmero NUSZ na osnovi primerjave z uradnimi, terenskimi in naročnikovimi viri podatkov (dosedanja praksa dokazuje, da obstoječa evidenca lahko odstopa tudi za več kot 60 %),
    • opravimo terenski ogled in popis stanja ter pripravimo obvestila / pozive zavezancem,
    • opravimo komunikacijo z zavezanci in zberemo dokazna gradiva (uradne izmere, najemne, kupoprodajne pogodbe, načrt objekta ipd.) za odmero.


b) Vzpostavitev intranet pregledovalnika evidence za učinkovit, hiter vpogled v evidenco po lokaciji ali zavezancu. Nudimo tudi samostojno skrb za odmero, kjer v sodelovanju z naročnikom skrbimo za ažurnost podatkov, pripravo odmere (v celoti z knjiženjem v sistem Davčne uprave, tiskanjem odločb, odmernih razporedov, kopij odločb) v dogovoru z Davčno upravo RS in pripravo mnenj k reševanju pritožb na odmero v sodelovanju z Davčno upravo, zavezanci in Občinsko upravo.